Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tentang

Engkle kepitung dulinan tradisional sing ngandalno olah raga, utamane sikil mergo maine ambek mencolot mencolot. Sing main wong loro sampek wong telu. Piranti sing digawe diarani gaco rupo kreweng utowo kerikil. Maine nang sa'wijining plataran/lapangan utowo plesteran roto sing digaris garis kotak. Gaco, sing diuncalno nang njerokotak, dadi panduan pencolotan.