Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tentang
Gulat Okol utowo adu okol kepitungsawijiningolahraga tradisional sing sikdilestatekno turun temurun nang kecamatan Sambikerep Surabaya. Sak klebatan olah raga iki koyok olah raga Sumo  nang Jepang, yoiku duel antarane wong loro. Tapi Gulat Okol iki bedo tekok Sumo.  Lek Sumo nggawe sabuk sing langsung  dadi katok, tapi lekGulat Okol nggawe selendang ambek udeng.