Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tentang

Basa Jawa Surabaya kepitung ragam basa Jawa Arek sub dialek Surabaya utowo sing kasebut sub-sub dialek, sing dienggo ambek sa'wijining komunitas nok sa'wijining wilayah nang Surabaya. Contone, basa Jawa Suroboyoan sub dialek Ampel, sub dialek Pecinan, sub dialek Meduro ambek sub dialek Surabaya.